Rodzicu! Jeśli twoje dziecko nie może zalogować się na swoje konto uczniowskie do Librusa wygeneruj nowe hasło, a mianowicie: zaloguj sie na konto rodzica/wejdź w zakładkę uczeń z menu wybierz informacje/wygeneruj nowe hasło swojemu dziecku.

W tym wyjątkowym i bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie  zachęcam  Rodziców i Dzieci do skorzystania z ciekawych materiałów edukacyjnych: platform, stron  i serwisów internetowych w ramach ćwiczeń, wspólnej zabawy a przy okazji utrwalania wiedzy m. in. :

Informacje dla uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów oraz zasad bezpieczeństwa w sieci