Gala finałowa XV Ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator